-15%
33.000 28.050
-15%
36.300 30.855
-15%
33.000 28.050
-15%
-15%
-15%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Bộ tay nâng đơn Blum HK

2.255.000 1.916.750
-15%
2.370.000 2.014.500
-15%
3.025.000 2.571.250
-15%

Bản lề Blum

Đế bản lề Blum

6.380 5.423
-15%
18.150 15.427
-15%
60.500 51.425
-15%
0971.226.333