Bản lề Eurogold cao cấp với 3 loại thẳng, cong nửa và cong hẳn sử dụng cho cánh tủ bếp.

-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề 170 thẳng Euro

100.000 75.000
-3%

Bản lề EuroGold

Bản lề EuroGold

75.000 73.000
-25%
75.000 56.250
-25%
75.000 56.250
-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề inox thẳng Euro WS01

75.000 56.250
-25%
55.000 41.250
-25%
55.000 41.250
-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề thép thẳng Euro W01

55.000 41.250
-25%
75.000 56.250
0941.126.333