-25%
2.820.000 2.115.000
-25%
11.800.000 8.850.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Giá kho 6 tầng Qman TKX6T-300A

36.800.000 27.600.000
-25%
38.800.000 29.100.000
-18%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Giá kho Hafele

24.640.000 20.204.800
-25%
6.980.000 5.235.000
-25%
15.750.000 11.812.500
-25%
19.500.000 14.625.000
-20%
6.800.000 5.440.000
-20%
7.425.000 5.940.000
-20%
9.450.000 7.560.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Hệ giá kho Garis BK02.4.450

6.500.000 5.200.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Hệ giá kho Garis BK02.6.450

7.650.000 6.120.000
-25%
4.000.000 3.000.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Tủ kho 5 tầng Qman TKG5T-450B

17.500.000 13.125.000
-25%
7.530.000 5.647.500
-25%
6.500.000 4.875.000
-25%
6.100.000 4.575.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Tủ kho Eurogold M040645

8.500.000 6.375.000
-20%

Tủ đồ khô

Tủ kho Garis BK01.6.600

9.700.000 7.760.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Tủ kho Garis BK02.2.600

4.190.000 3.352.000
-25%
7.600.000 5.700.000
-25%
7.780.000 5.835.000
0941.126.333