-15%
60.500 51.425
-18%
119.900 98.318
-18%
132.000 108.240
-18%
143.000 117.260
-18%
166.100 136.202
-18%
182.600 149.732
-18%
193.600 158.752
-15%

Ray trượt ngăn kéo

Ray âm Blum mở toàn phần 400mm

869.000 738.650
-15%
913.000 776.050
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray âm mở toàn phần EuroGold

350.000 262.500
-25%
-25%
51.000 38.250
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray bi thường EuroGold 3 tầng

54.000 40.500
-15%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray hộp Blum TandemBox Intivo X1

2.552.000 2.169.200
-15%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray hộp Blum TandemBox intivo X6

3.964.400 3.369.740
-15%
3.322.000 2.823.700
-25%
1.000.000 750.000
-25%
1.100.000 825.000
-20%
860.000 688.000
-15%
1.501.500 1.276.275
-15%
847.000 719.850
-15%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray trượt âm Blum 300 mở 3/4

440.000 374.000
-15%
847.000 719.950
-15%
440.000 374.000
0941.126.333