-25%
2.200.000 1.650.000
-25%
2.400.000 1.800.000
-20%
1.500.000 1.200.000
-25%
2.000.000 1.500.000
-25%
2.140.000 1.605.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác đôi Garis BR02.300

1.500.000 1.200.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác đôi Garis BR03.400

1.600.000 1.280.000
-25%
2.270.000 1.702.500
-25%
2.050.000 1.537.500
-25%
2.210.000 1.657.500
-25%
2.340.000 1.755.000
-25%
3.380.000 2.535.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác đơn inox Qman TR-14L

970.000 727.500
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác Eurogold E008

2.500.000 1.875.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác gắn cánh E0101

1.000.000 750.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác gắn cánh E0103

1.100.000 825.000
-20%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác Garis BR01.400

845.000 676.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng rác thông minh E006

2.400.000 1.800.000
0941.126.333