-20%
1.200.000 960.000
-20%
1.300.000 1.040.000
-20%
1.500.000 1.200.000
-20%
1.600.000 1.280.000
-20%
1.750.000 1.400.000
-20%
2.870.000 2.296.000
-20%
2.950.000 2.360.000
-20%

Giá xoong nồi bát đĩa Garis

Giá bát đĩa inox hộp cánh kéo Garis BX03.800

3.100.000 2.480.000
-20%
3.190.000 2.552.000
-20%
3.125.000 2.500.000
-20%
2.970.000 2.376.000
-20%
2.170.000 1.736.000
-20%
2.270.000 1.816.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt BC02.200D

1.650.000 1.320.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt BC02.300

1.950.000 1.560.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC01.200C

2.400.000 1.920.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC01.300

2.970.000 2.376.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC01.350

3.150.000 2.520.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC01.400

3.350.000 2.680.000
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC02.200C

1.580.000 1.264.000
-20%
7.860.000 6.288.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.700

6.050.000 4.840.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ Garis BH06.800

6.500.000 5.200.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ Garis BH06.900

6.950.000 5.560.000
0941.126.333