-18%
73.700 60.434
-18%
-18%
72.600 59.532
-18%
158.000 129.560
-18%
41.800 34.276
-18%
41.800 34.276
-18%
41.800 34.276
-18%
4.763.000 3.905.660
-18%
6.050 4.961
-18%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Giá kho Hafele

24.640.000 20.204.800
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-K60A

13.800.000 11.040.000
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-KT60A

18.480.000 14.784.000
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-KT60B

29.600.000 23.680.000
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-KT60D

28.900.000 23.120.000
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-T60A

24.000.000 19.200.000
-20%

LÒ NƯỚNG - LÒ VI SÓNG

Lò nướng âm tủ HO-T60C

44.000.000 35.200.000
59.000.000
12.000.000
-20%
23.040.000 18.432.000
-18%
23.320.000 19.122.400
-18%
119.900 98.318
-18%
132.000 108.240
-18%
143.000 117.260
-18%
166.100 136.202
0941.126.333