-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề inox thẳng Euro WS01

75.000 56.250
-18%
6.050 4.961
-15%
33.000 28.050
-15%
33.000 28.050
-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề thép thẳng Euro W01

55.000 41.250
-15%
18.150 15.427
-25%
75.000 56.250
-15%
-15%
-25%
75.000 56.250
-25%
51.000 38.250
-18%
119.900 98.318
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray bi thường EuroGold 3 tầng

54.000 40.500
-15%
913.000 776.050
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Ray âm mở toàn phần EuroGold

350.000 262.500
-15%
462.000 392.700
-18%
193.600 158.752
-15%
60.500 51.425
-15%

Ray trượt ngăn kéo

Ray âm Blum mở toàn phần 400mm

869.000 738.650
-15%
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ Garis BH06.900

6.950.000 5.560.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM900

8.500.000 6.375.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ cho tủ bếp 700mm

8.100.000 6.480.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ inox Garis BH06.600

5.800.000 4.350.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM700

8.200.000 6.150.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Inox IN700

10.500.000 7.875.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Qman VA-900

6.840.000 5.130.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Inox IN600

10.400.000 7.800.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa EU.I180

8.300.000 6.225.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ Garis BH06.800

6.500.000 5.200.000
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa EuroGold

Giá xoong nồi bát đĩa inox E.V900

3.350.000 2.512.500
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM700

8.200.000 6.150.000
-15%
462.000 392.700
-25%
1.900.000 1.425.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Inox IN700

10.500.000 7.875.000
-15%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Bộ tay nâng đơn Blum HK

2.255.000 1.916.750
-20%

Giá chai lọ dao thớt Garis

Giá chai lọ, dao thớt Garis BC01.350

3.150.000 2.520.000
-25%

Giá xoong nồi bát đĩa EuroGold

Giá xoong nồi Eurogold Eu.130.750

2.200.000 1.650.000
-25%

PHỤ KIỆN TỦ BẾP

Thùng gạo gắn cánh B15

2.300.000 1.725.000
-25%

Giá chai lọ dao thớt EuroGold

Giá dao thớt chai lọ Eurogold EU.1020

2.200.000 1.650.000
-15%
2.874.520 2.443.342
-15%
2.205.390 1.874.582
-15%
990.220 841.687
-15%
529.870 450.390
-15%
844.140 717.519
-15%
770.440 654.874
-15%
361.130 306.961
-15%
355.190 301.912
-15%
372.130 316.311
-15%
365.640 310.794