-25%
75.000 56.250
-25%
-18%
41.800 34.276
-15%

Bản lề Blum

Đế bản lề Blum

6.380 5.423
-25%

Bản lề EuroGold

Bản lề 170 thẳng Euro

100.000 75.000
-25%
55.000 41.250
-18%
6.050 4.961
-18%
-15%
-15%
36.300 30.855
-18%
119.900 98.318
-15%
891.000 757.350
-18%
143.000 117.260
-18%
193.600 158.752
-20%
3.305.000 2.644.000
-15%
847.000 719.850
-15%
847.000 719.950
-15%
462.000 392.700
-15%
3.322.000 2.823.700
-15%

Ray trượt ngăn kéo

Ray âm Blum mở toàn phần 400mm

869.000 738.650
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM700

8.200.000 6.150.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa cho tủ 800mm

8.300.000 6.225.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ Garis BH06.800

6.500.000 5.200.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM900

8.500.000 6.375.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa INM600

8.100.000 6.075.000
-20%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Garis BH06.700

6.050.000 4.840.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ bát đĩa Inox IN900

10.900.000 8.175.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá bát đĩa nâng hạ Qman VA-600

6.390.000 4.792.500
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ inox Garis BH06.600

5.800.000 4.350.000
-25%

Giá nâng hạ bát đĩa

Giá nâng hạ cho tủ bếp 600mm

8.100.000 6.075.000
-20%
9.450.000 7.560.000
-25%
2.000.000 1.500.000
-25%
27.600.000 20.700.000

Bản lề EuroGold

Bản lề EuroGold

0
-25%
2.270.000 1.702.500
-25%
8.600.000 6.450.000
-25%
2.650.000 1.987.500
-15%
462.000 392.700
-25%
Hết hàng
1.900.000 1.425.000
-25%
5.160.000 3.870.000