Giỏ hàng
Combo phụ kiện tủ bếp giảm tới 40%

Tủ kho


Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở Eurogold 450mm
-25%
3,450,000₫ -4,600,000₫
Tủ kho
Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở Eurogold 600mm
-25%
3,900,000₫ -5,200,000₫
Tủ kho
Hệ giá kho 2 tầng inox hộp cánh mở Garis BK01.2.600
-25%
3,142,500₫ -4,190,000₫
Tủ kho
Hệ giá kho 2 tầng thép mạ crom cánh mở Eurogold 450mm
-25%
3,000,000₫ -4,000,000₫
Tủ kho
Hệ giá kho 2 tầng thép mạ crom cánh mở Eurogold 600mm
-25%
3,450,000₫ -4,600,000₫
Tủ kho
Hệ kho 4 tầng cánh mở, inox nan Garis BK02.4.450
-25%
4,875,000₫ -6,500,000₫
Tủ kho
Hệ kho 6 tầng cánh mở inox hộp Garis BK01.6.600
-25%
7,275,000₫ -9,700,000₫
Tủ kho
Hệ kho 6 tầng cánh mở, inox nan Garis BK02.6.450
-25%
5,737,500₫ -7,650,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng inox hộp cánh mở Eurogold 450mm
-25%
5,775,000₫ -7,700,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng inox hộp cánh mở Eurogold 600mm
-25%
6,900,000₫ -9,200,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng inox hộp cánh rút Eurogold 400mm
-25%
5,700,000₫ -7,600,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng inox nan cánh mở Eurogold 450mm
-25%
6,150,000₫ -8,200,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng thép mạ crom nan cánh mở Eurogold 450mm
-25%
5,250,000₫ -7,000,000₫
Tủ kho
Tủ kho 4 tầng thép mạ crom nan cánh mở Eurogold 600mm
-25%
5,700,000₫ -7,600,000₫
Tủ kho
Tủ kho 6 nan tầng cánh mở thép mạ crom EUROGOLD 450mm
-25%
5,700,000₫ -7,600,000₫
Tủ kho
Tủ kho 6 tầng inox hộp cánh mở 600mm
-25%
7,725,000₫ -10,300,000₫
Tủ kho
Tủ kho 6 tầng inox hộp cánh mở EUROGOLD 450mm
-25%
6,375,000₫ -8,500,000₫
Tủ kho
Tủ kho 6 tầng inox hộp cánh rút Eurogold 400mm
-25%
6,300,000₫ -8,400,000₫
Tủ kho
Tủ kho 6 tầng inox nan cánh mở 450mm
-25%
6,750,000₫ -9,000,000₫
Tủ kho
Tủ kho nan 4 tầng cánh rút Eurogold
-25%
5,700,000₫ -7,600,000₫
Tủ kho
ĐỔI MỚI TRONG 30 NGÀY ĐỔI MỚI TRONG 30 NGÀY
Giao hàng trong 2h Giao hàng trong 2h
Bảo dưỡng định kỳ Bảo dưỡng định kỳ
Free Ship Nội thành Free Ship Nội thành
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Youtube TOP